Πιστοποιημένος εμπορικός αντιπρόσωπος

Αποστολή μας

Φιλοσοφία της εταιρίας μας είναι η παροχή στους πελάτες μας ολοκληρωμένων λύσεων τηλεπικοινωνιών και αυτοματισμού με γνώμονα την απόλυτη κάλυψη των αναγκών τους και την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης.

Τηλεφωνικά κέντρα

Ασχολούμαστε με την διάθεση, εγκατάσταση, προγραμματισμό, εκπαίδευση, την ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών και την τεχνική υποστήριξη τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Η μελέτη ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μικρών και μεγάλων εφαρμογών είναι ένα μέρος των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Περισσότερα

Στόχος μας

Δίνοντας έμφαση στην άμεση πληρέστερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας ,στοχεύουμε πάντα στο χτίσιμο μιας σταθερής σχέσης διαμορφώνοντας μια μακροχρόνια συνεργασία με τούς πελάτες μας.

Ενοικιάσεις εκτυπωτών

Η Εταιρία μας προσφέρει μια ευρεία γκάμα έγχρωμων και ασπρόμαυρων εκτυπωτικών μηχανημάτων samsung A3 & A4 για ενοικίαση και μακροχρόνια μίσθωση.

Περισσότερα

Νέος εκτυπωτικός εξοπλισμός

Τα Ψηφιακά συστήματα εκτύπωσης της samsung είναι εξαιρετικά μηχανήματα φωταοαντιγραφής, εκτύπωσης και σάρωσης με προηγμένες δυνατότητες και εφαρμογές. Ο συνδυασμός άριστης ποιότητας και χαμηλού κόστους εκτύπωσης καθιστούν τα εκτυπωτικά συστήματα της samsung την πιο αξιόπιστη πρόταση για κάθε πελάτη μας.

Περισσότερα

 

Πλεονεκτήματα μίσθωσης

Πλεονεκτήματα μίσθωσης

 

✔ Δεν απαιτείται άμεση καταβολή κεφαλαίου ή για την προμήθεια του εξοπλισμού.
✔ Δεν απαιτείται τραπεζικός δανεισμός γαι την προμήθεια του εξοπλισμού.
✔ Ο χρόνος μίσθωσης προσαρμόζεται στίς ανάγκες σας.
✔ Σταθερό κόστος εκτύπωσης για το σύνολο των εκτυπώσεων σας ή ανα σελίδα για όλη την διάρκεια της μίσθωσης.
✔ Πλήρης κάλυψη σε αναλώσιμα ,ανταλλακτικά ,αναβαθμίσεις και παροχή υπηρεσιών.
✔ Άμεση απόσβεση του μηνιαίου κόστους σαν λειτουργική δαπάνη.
✔ Τεχνική υποστήριξη εντός 8ώρου.
✔ Αντικατάσταση συσκευής όταν απαιτείται.
✔ Ανανέωση του εξοπλισμού μέσα στην διάρκεια της σύμβασης με νέας τεχνολογίας μηχανήματα.
✔ Δυνατότητα αγοράς του εξοπλισμού μετά την διάρκεια της μίσθωσης.