olympia-logo

Πολιτική Ποιότητας, Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Η Εταιρεία OLYMPIA TELECOM έχοντας ως κύριο στρατηγικό σκοπό την παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, την προστασία των πληροφοριών που διαχειρίζεται και την προστασία του περιβάλλοντος υιοθετεί μία λεπτομερή Πολιτική Ποιότητας, Ασφάλειας Πληροφοριών και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με σκοπό:

 

 • Την ικανοποίηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών μέσα από την παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών στο χώρο των μηχανών γραφείου, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και πληροφορικής.
 • Την προστασία των πληροφοριών που διαχειρίζεται.
 • Την προστασία του περιβάλλοντος μέσα από την κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται κατά τη λειτουργία της.
 • Την συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Νομοθετικό και Θεσμικό Πλαίσιο σε θέματα ασφάλειας, προστασίας δεδομένων και προστασίας περιβάλλοντος.
 • Την διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών, εργαζομένων και προμηθευτών της εταιρείας.

 

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, η εταιρεία μας έχει καθορίσει συγκεκριμένους ρόλους και αρμοδιότητες στο εσωτερικό της ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ποιότητα, προστασία των πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων και προστασία του περιβάλλοντος. Το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού έχει ευαισθητοποιηθεί σε θέματα ποιότητας, περιβαλλοντικής συνείδησης και προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας, αναπτύσσοντας γνώσεις και δεξιότητες που επιτρέπουν την άμεση αναγνώριση απειλών και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη των κινδύνων.

 

Η εταιρεία OLYMPIA TELECOM λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο ώστε να εξασφαλίζει την ποιότητα, προστασία περιβάλλοντος, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα και εμπιστευτικότητα των δεδομένων που επεξεργάζεται. Στα πλαίσια αυτά εφαρμόζει αναλυτικές πολιτικές και διαδικασίες που καθορίζουν μέτρα:

 

Ελέγχου πρόσβασης στα δεδομένα και στους πληροφοριακούς πόρους

 •  Ορθής διαχείρισης των πληροφοριακών πόρων
 •  Φυσικής ασφάλειας
 • Ασφάλειας λειτουργιών
 •  Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας
 •  Ασφάλειας Επικοινωνιών
 •  Διαχείρισης και ποιότητας προμηθευτών
 •  Διαχείρισης και ασφάλειας ανθρώπινων πόρων
 •  Διαχείριση ικανοποίησης πελατών
 •  Αναγνώριση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 •  Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Αποβλήτων
 •  Συντήρησης πληροφοριακής υποδομής και εξοπλισμού
 •  Τήρησης νομοθεσίας
 •  Εσωτερικής οργάνωσης και ανάθεσης ρόλων-αρμοδιοτήτων

 

Μέσα από διαδικασία ανασκόπησης, η εταιρεία OLYMPIA TELECOM διασφαλίζει τη διαρκή παρακολούθηση του επιπέδου ποιότητας, προστασίας περιβάλλοντος και ασφάλειας και τη λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων. Παράλληλα, ο κατάλληλος σχεδιασμός και η πραγματοποίηση εκτιμήσεων επικινδυνότητας ποιότητας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των πληροφοριακών πόρων συμβάλουν στην ποιοτική και ασφαλή συνέχεια των επιχειρησιακών λειτουργιών σε περιπτώσεις εμφάνισης δυσλειτουργιών.

 

Ο νόμιμος Εκπρόσωπος Θανάσης Λεβέντης

Αναθεωρήσεις

Καθώς βελτιωνόμαστε και διευρύνουμε τις δραστηριότητες μας, θα φροντίζουμε για την άμεση επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής. Είναι πολύ σημαντικό να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και να λαμβάνετε τα τελευταία νέα, κοιτώντας πάντα την ημερομηνία αναθεώρησης.

Ημερομηνία:10/2/2021

Ο νόμιμος Εκπρόσωπος Θανάσης Λεβέντης